Song Lyrics and Excerpts   

A ŠTO TI JE MILA KĆERI

NAVALI SE ŠAR PLANINA

ZASPALO JE SIROČE

SNOŠTI GO VIDOV

ROSNA LIVADA

GUSTA MI MAGLA PADNALA

OJ, OVČARČE

GUGUTKA

KRAJ POTOKA BISTRE VODE

MAJKO IGLA I BIĆVICA

SAGRADIĆU ŠAJKU

MOME STOE

SEDNA BABA DA VEČERA

STOJANE SINE

STOJANE, SINE

Stojane more, Stojane sine,
tri se lavčinja vdavija,
striko ti prv da ubijat.

Stojane će te obesat sine,
sred selo na murenkata.
Zašto si ljubel momite sine,
em kalešite nevesti,
em sirotite vdovici?

Majko le moja, majčice mila,
koga će mene da besat,
visoko da me digaet, majko,
momite da me gledaet.
Liceto da im veneit majko,
srceto da im kopneit,
snagata da im treperit.

Description
"Stoyan, My Son" is a rare and little known Macedonian song in 11/8 meter. A mother is warning her son Stoyan that he is in danger of getting killed for having romantic encounters with newlywed brides and young widows in the village.


home  ||  songs  ||  photos  ||  ordering  ||  tech info  ||  contact